TIẾNG VIỆT
lớp hướng dẫn massage cho bé "chạm yêu thương"

Đặt hẹn

Khai giảng hàng tuần tại các Chi nhánh của Touchie Feelie:
Quận 3, Quận Thủ Đức

Thông tin của Con

*Tên đẹp của Con yêu là gì?

*Con yêu chào đời vào:

*Con yêu bao nhiêu tháng rồi?

*Con yêu nặng bao nhiêu kg?

Thông tin dịch vụ

*Nhà mình muốn học ở chi nhánh

*Bạn thích học khung giờ nào?

Ghi chú

Thông tin bổ sung

Người chăm sóc Con hằng ngày (khác cha/mẹ nếu có)

*Lịch sử bệnh lý của Con (hoặc những biểu hiện bất thường nếu có,
ví dụ: sanh non, nhẹ cân, dưỡng nhi, dị ứng....)

Bạn hoặc Con đã có những trải nghiệm massage nào trước đây chưa?
Nếu có vui lòng ghi rõ cảm nhận của Bạn/Con về trải nghiệm

Bạn mong muốn đạt được điều gì thông qua lớp học?

*Bạn nghe từ đâu về lớp học này?

Thông tin của Ba và Mẹ

Ba của con tên là

Số điện thoại của Ba

Mẹ của con tên là

Số điện thoại của Mẹ

* Nhà mình ở địa chỉ

Please wait...